Bekendtgørelse

    1. Identitet og formål

Det er vigtigt at bemærke, at eFaget er ikke et programmerings, spildesigner eller spil udviklings fag. Det er et fag der klæder eleverne på, til at analysere og diskutere spil. For at forstå dette medie, kulturen og dets historie, må man interagere med det, heri er fagets praktiske ansvar.

 

1.1. Identitet

efagets genstandsfelt er de elektronisk spil i en æstetisk, historisk og kommunikativ sammenhæng. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang til de elektroniske spil.Faget giver eleverne de nødvendige redskaber til at analysere elektroniske spil. Dette er af afgørende betydning for muligheden for at opleve og vurdere de informationer og påvirkninger, som man møder som bruger af medierne. Faget giver endvidere indsigt i mediets virtuelle og fysiske æstetiske udtryksformer, forstået således, at elever arbejder med elektronisk spil i både software og hardware udtryk. Faget giver analyseværktøjer til at forstå den elektroniske spilkultur ud fra en praktisk historisk og teknologisk sammenhæng.

1.2. Formål

Undervisningen udvikler elevernes evne til at analysere, perspektivere og vurdere danske og internationale elektroniske spilproduktioner i både historiske og teknologiske kontekster. Ved deres historiske viden og forståelse for spillets udgivelsesår, platform, genre og teknologiske muligheder, kan eleverne selvstændigt og nuanceret analysere, beskrive og vurdere spillenes æstetiske udtryk. Eleverne har spillet spillene aktivt og debateret virkemidler således de fremstår som reflekterende spillere og kritikere af elektroniske spil på forskellige platforme, så som håndholdte, PCere, konsoller, tablets & arkademaskiner.

 

    2. Faglige mål og fagligt indhold

 

2.1. Faglige mål

Eleverne skal kunne følgende:

Teori og analyse

– anvende spilsprogets terminologi i forbindelse med analyse af software og hardware

– redegøre for forskellige dramaturgiske modeller og fortælleforhold

– redegøre for forskellige produktionsvalg indenfor de teknologiske rammer

– anvende forskellige analysemetoder

– redegøre for, hvad der karakteriserer fakta, fiktion og blandinger mellem disse former

– redegøre for, hvad der er specifikt spildel og hvad der er andet medie

– redegøre for centrale genrer og udtryksformer

– redegøre for basale produktionsforhold ved spiludvikling, indie og kommercielt

– foretage en perspektivering til gennemgået stof

– anlægge et historisk, samfundsmæssigt og æstetisk perspektiv på spil i flere sammenhænge

– redegøre for spilkulturens forskellige typer af fællesskaber (så som online, LAN party og arkade).

– redegøre for spillet rolle i en kulturel og social sammenhæng.

– redegøre for forholdet mellem et spilprodukts udformning og udtryk og dets målgruppe.

– redegøre og adskille diverse generationer inden for spil igennem tiden.

– redegøre for udvikling, opdeling og relevans levels/stages i relation til spillets historieforløb og genre.

– redegøre for valg af platform som spillet udgives på (typisk flere platforme for samme spil).

– redegøre for producentens valg af platform til salg (Cartridge, CDrom, Diskette, Download osv.)

 

Praksis

– anvende diverse platforme og afprøve deres udtryksmuligheder selvstændigt og nuanceret

– lægge spilstrategier og derefter gennemføre spillet eller en elevel fra start til slut i grupper

– afprøve forskellige styrings redskaber (joysticks, joypads, trackballs, muse, keyboards etc.)

– anvende spilsprogets terminologi i forbindelse med en gennemgang af spil, spilserie, karakterens faser og levels/stages/niveauer.

– redegøre for produktionsvalg i forbindelse med tekniske krav og begrænsninger

– redegøre for forskellig spiloplevelse alt efter hvilken platform der anvendes.

– udarbejde synopsis, kurve for sværhedgrad og storyboard med inddeling af levels.

– beskrive elementer som adskiller det ene spil fra det andet.

– vise særlige kendetegn, fordele og ulemper ved diverse platforme.

– anvende viden om dramaturgi i udformningen af spil

– anvende og redegøre for principper og arbejdsmetoder i tilrettelæggelsen af spil

– redegøre for forholdet mellem produktionens form og indhold, formidlingssituation og målgruppe

– forholde sig analytisk til produktionsprocessen og deres eventuelle egen produktion.

– redegøre for sværhedsgrad samt placering af specielle udfordringer i udvalgte spil.

– debattere vold i spil og eventuelle relevans af denne.

 

2.2. Kernestof

Kernestoffet er:
– spilkultur

– Spilhistorien, både som hardware og software

– metode til spilanalyse

– populære spilredskaber til styring af softwaren

– spilsprogets terminologi

– debatter og kritisk stillingtagen indenfor emnerne: Etik, teknologi, æstetik og mere

– forskellige produktionsvalg og udtryk indenfor de teknologiske rammer

– karakteristika ved spilmediet forskelligt fra andre medier

– centrale genrer og krydsninger af disse genrer

– produktionsforhold ved spiludvikling, indie og kommercielt

– produktionsforståelse, synopsis, kurve for sværhedsgrad og storyboard med inddeling af levels

– særlige kendetegn, fordele og ulemper ved diverse platforme

– redegøre for forholdet mellem produktionens form og indhold, formidlingssituation og målgruppe